Diensten: voor ondernemers

Het verzorgen van uw administratie
Uitgangspunt hierbij is, dat u zelf een minimum aan werkzaamheden hoeft te verrichten. Meestal beperkt zich dat tot het bijhouden van een kasboek, een urenoverzicht en/of een kilometeradministratie. Geeft u ons de administratie in een schoenendoos: geen probleem. Levert u de gegevens gesorteerd aan, dan is dat prima. U ziet: wat u maar wenst!

Het samenstellen van de jaarrekening
Hieronder wordt verstaan de Balans en Verlies- en winstrekening, plus toelichting. De rapportage is duidelijk en wordt indien u dat wenst uitgebreid met u besproken.

Het verzorgen van uw aangifte voor de inkomstenbelasting
Voor ondernemers is dit inclusief de elektronische winstaangifte zoals die met ingang van het jaar 2004 door de Belastingdienst verplicht is gesteld. Onze programmatuur is daar volledig op afgestemd.

De periodieke aangifte voor de omzetbelasting, ofwel BTW
Deze dient meestal per kwartaal te worden gedaan. De aangifte wordt elektronisch naar de Belastingdienst verzonden. Het enige wat uzelf dient te doen is de betaling.

Loonadministratie wordt voor ons door een collega gedaan
Deze werkzaamheden zijn van zeer specialistische aard. Uiteraard zijn wij degenen die met u contact hebben over de eventuele salarisadministratie. U heeft geen extra werkzaamheden hierdoor.

De kosten voor het doen van uw administratie zijn uiteraard afhankelijk van de grootte van de onderneming en van de eisen die aan de administratie worden gesteld. Hierover kan in een persoonlijk gesprek meer duidelijkheid worden gegeven.

 

Naast de kosten voor uw administratie brengen wij u de aangifte voor de inkomstenbelasting apart in rekening. De kosten voor een aangifte IB zakelijk zijn € 85. Heeft u een “fiscale partner” (niet-ondernemer) hetgeen leidt tot een extra aangifte zijn de kosten voor beide aangiften gezamenlijk € 110. Deze bedragen zijn inclusief BTW.