Diensten: voor particulieren

Ons kantoor kan voor u de volgende werkzaamheden verrichten:

Uw belastingaangifte voor de inkomstenbelasting.
Uw aangifte wordt door ons via elektronische weg naar de Belastingdienst verzonden. Wij ontvangen van de Belastingdienst elektronisch een kopie van uw aanslag (SBA’s, Service Bericht Aanslagen), waardoor wij in een vroeg stadium kunnen zien of de Belastingdienst de aangifte heeft gevolgd dan wel afgeweken is. Zodoende kunnen wij, indien noodzakelijk, tijdig een bezwaarschrift indienen.

Toeslagen.
Nadat wij uw aangifte hebben gedaan kijken wij ook of u recht heeft op zorgtoeslag. Zo nodig vragen wij deze voor u aan.

Heeft u geen aangiftebiljet voor de inkomstenbelasting ontvangen maar wilt u eens laten bekijken of er toch een teruggave te bewerkstelligen valt: wij doen dat graag geheel vrijblijvend en zonder kosten voor u.
Een teruggave kan nog gedurende vijf jaren na afloop van het kalenderjaar. In 2020 kunnen wij dus nog bekijken of er over de jaren 2016, 2017, 2018 en/of 2019 een teruggave mogelijk is.

De kosten voor een particuliere aangifte bedragen € 53,–. Heeft u een “fiscale partner” hetgeen leidt tot een extra aangifte zijn de kosten voor beide aangiften samen € 78,–. Deze bedragen zijn inclusief BTW.